Sayın Ekici,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele edilmesi Hakkında Kanun" 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Başbakanlıkça hazırlanan
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ise 30 Kasım 2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.

5651 sayılı Kanun özel bir yasa olup internet ortamındaki yayınları
düzenlemekte ve internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve
erişim sağlayıcılar üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri
içermektedir. Bir soruşturma esas olabilecek suç teşkil eden içerik
nedeniyle erişimi engellenen sitelerin isimlerinin yayımlanması,
mücadeleye ilişkin yöntemin ve bu sitelerin isimlerinin deşifresine yol
açacaktır. Ayrıca internetin doğası gereği bir siteye erişimin % 100
engellemediği de dikkate alındığında, söz konusu sitelerin adlarının
yayınlanması adeta suç işlenmesini teşvik etmek anlamına gelecektir.

Ayrıca, Başkanlığımız aracılığı dışında; Hukuk Mahkemelerince verilen
erişimi engelleme kararları da diğer erişim sağlayıcılar vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle erişimi engellenen tüm siteler ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımızda

bir envanter bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.Telekomünikasyon Kurumu

Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşaviriliği