Ekonomik krizin açık yazılımlara etkisi

Bundan yaklaşık 16-17 ay önce özgür yazılım ve açık kaynak firmalarının ekonomik krizden nasıl etkileneceği internette tartışılan favori konulardan biriydi. Red Hat CEO”su Jim Whitehurst ve daha bir çok konuya vakıf insan “krizin açık yazılımlar için büyük bir fırsat olduğunu ve daralan bilgi teknolojisi bütçelerinin şirketleri açık yazılımlara yönelteceğini” savunuyordu.

Kasım 2008 deki “Servis, Açık Kaynak, Kriz ve BT Harcamaları” başlıklı günlük girdisinde bakın ne demişiz :

Görkem Çetin‘in “Kriz, açık kaynak kodlu yazılımlara yaramayacak” başlıklı değerlendirme notu / yazısı, ardından da Bora Güngören‘in aynı konudaki yorumu özgür/açık kaynak kodlu uygulamaların – özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bilahare dillendirilen- salt maliyetleri sebebiyle tercih edilemeyeceğini belirtiyor. Bu anlamda konuya bakış klişelerin dışında ve okunmaya değer.

Aslında bu günlük girdisinin eski bir girdinin devamı olması sebebiyle çok önceden yazılması gerekiyordu. Fakat gelin görün ki konu ekonomik kriz ve onun özgür yazılım / açık kaynak dünyasına ve firmalarına olası etkileri olunca, azıcık -16 ay kadar- beklemek gerekti. Çünkü 2008 yılının ikinci yarısından itibaren biranda gündeme oturan ekonomik krizin şirketler üzerindeki etkisini ancak bir sonraki yılın mali tablolarından gözlemleyebiliyoruz.

Çok sağlıklı olmayabilir ama muhakkak ki konu hakkında bir fikir veriyor. Açık yazılım geliştirip bu modelden para kazanan en büyük şirketlerden olan Red Hat firmasının gelirlerini(total revenue) yıllık bazda incelediğimizde ortaya çıkan sonuç krizin Red Hat”a etkisinin umulanın aksine olumlu olmadığını gösteriyor.

Yani ekonomik krize rağmen Rad Hat gelirlerini artırmasına rağmen, artırım oranında önceki yıllara göre düşüş sözkonusu. Bu da ekonomik krizlerin şirketleri açık yazılım kullanmaya / satın almaya yönelteceği klişesinin pek doğru olmadığını gösteriyor.

Yıl Gelir Değişim Oranı
2005 $196.50 58.00%
2006 $278.30 42.00%
2007 $400.60 44.00%
2008 $523.00 31.00%
2009 $653.00 25.00%
2010 $748.00 15.00%

Kasım 2008″de ki girdiyi şu sözlerle bitirmişiz :

“Dolayısıyla şimdi bu resme bakıp, kriz dönemlerinde firmaların açık kaynak kodlu uygulamalara geçmesini böylece maliyetlerini hissedilir oranda düşürebileceklerini söylemek / beklemek ne kadar gerçekçi. Tabi bunu söylemek açık/özgür yazılımların maliyet avantajı olmadığı anlamına gelmiyor. Özgür/açık kaynak kodlu yazılımları tercih etmenin kapalı uygulamaları tercih etmekten daha az maliyeti olacaktır ama bu maliyet farkı ve kurumların yandaki tablodadan görüleceği gibi yazılım kalemlerinin hacmini gözönüne aldığımızda çok büyük anlamlar taşımıyor.

Bir de şu yorumu yapmışız:

“Yani ister arakatmanda isterse diğer çözümlerde açık kaynak geçişi yapmak sadece maliyetin tetiklediği bir durum olamaz, olmamalı. Çünkü ROI (Return of Investment) süresi bile kriz süresinden uzun olabiliyor. Kaldı ki geçiş, göç vb kararlar bir çok etkenin biraraya gelmesi ile alınan kararlar. Mesela maliyet bunlardan sadece biri. Stratejik olarak tek sağlayıcıya bağımlı olmamak istemek, açık standartlarla uyumlu altyapı hazırlamak, güvenlik, TCO (Total cost of ownership) falan filan..Bunların hepsini düşünmek gerekiyor.”

keyifli haftalar,

——————-

Red Hat Pressroom Archive / Fiscal Year Results
http://www.redhat.com/about/news/prarchive/2010/

Tags: , , , ,

Okuyucu yorumları ( 6 yorum )

 1. Erkan Tekman 'nin yorumu:

  Tabii bu deÄŸerlendirmeyi biliÅŸim sektörü geriplanını hiç dikkate almadan yapmak önemli bir eksik gibi duruyor. Geçen yıllarda özellikle finans sektöründeki (sonradan balon olduÄŸu anlaşılan) büyümenin katkısı ile biliÅŸim harcamaları da artarken 2009’da kriz nedeniyle hemen tüm firmalar biliÅŸim harcamalarında kısıntıya gittiler. Yanılmıyorsam Microsoft tarihinde ilk kez büyümediÄŸi bir çeyrekle bu yıl içerisinde tanıştı vb. Bu ortamda RedHat’in saÄŸlıklı bir büyüme göstermiÅŸ olması sevgili Erhan’ın tezini biraz sorgulanır kılıyor.

  Benim izleyebildiğim kadar ile kriz özellikle ABD pazarında özgür yazılımın fena halde yararına gelişmelere neden oldu. Pek çok özgür yazılım firması önemli büyüme rakamlarına ulaşabildiler.

  Tabii “bunların Türkiye’ye yansıması oldu mu, olduysa ne oldu” tipi sorular bu sayfa kenarında tartışılmayacak kadar ayrıntılı…

 2. erhan 'nin yorumu:

  Erkan hocam, öncelikle Red Hat’ın saÄŸlıklı büyüdüğü konusunda tamamen hemfikirim. Ama benim demek istediÄŸim bu saÄŸlıklı büyümenin oranının azalması. Krizden önce %40 lardavs seyreden bir oran krizle beraber %15 lere düşüyor. Sizin belirttiÄŸiniz biliÅŸim harcamalarının kısılması parametresini iÅŸin içine katsak dahi kurtarmıyor (ama tamamen haklısınız o parametreyi de hesaba katmak gerekirdi) normalde beklenen “Red Hat in %40 ların da çok üstüne çıkması” deÄŸil miydi? Kriz ÅŸirket bütçelerini tırpanlayınca kısık bütçeli firmalara özgür yazılım / açık kaynaÄŸa yönelecekti deniliyordu. Yani Red Hat’ın normal zamanlardakinden de fazla bir gelir artışı göstermesi gerekmiyor muydu?

  Ayrıca, kriz baÅŸlayınca “servis, açık kaynak, kriz ve bt harcamaları” yazısında dediÄŸimiz ÅŸey ÅŸu idi: “Özgür / açık kaynak kodlu uygulamaların ve ekosistemin kendi gerçek gücünü göstermesi ve yaygınlığını / kullanılırlığını arttırması kriz dönemlerinde önceye oranla ne artacaktır ne de azalacaktır. Normal artış trendinde devam edecektir”. Yani elbetteki ABD pazarında da diÄŸer pazarlarda da AKK yazılımlar / firmalar kendi yollarında güzel güzel devam edecekler ama sanılanın aksine yüksek sıçrayışlar yapamayacaklar mealinde ÅŸeyler demiÅŸtik.

  temennimiz “AKK firmalarının o sıçrayışları yapabilmesi” ama bir de görünen gerçekler var :)

 3. Serbülent Ünsal 'nin yorumu:

  Red Hat patlama yaptı mı/ Kriz AKK’ya yaradımı sorusunun cevabı için baktığınız istatistik fazla anlamlı deÄŸil diye düşünüyorum. Bu sorunun yanıtı için Red Hat’in iÅŸletim sistemlerine harcanan paradan aldığı paya bakmak daha doÄŸru olur yıllar bazında. Abartılı bir örnek ile açıklamaya çalışayım. ÖrneÄŸin pasta 2010 yılı için 800 Milyon Dolara gerilediyse ise RedHat rakipsiz demektir :) Buna baÄŸlı olarak söz konusu pastanın 2010 a kadar olan verileri/payları elimizde yokken yorum yapmak çok doÄŸru deÄŸil bence.

 4. erhan 'nin yorumu:

  Åžimdi elimizde sınırlı veri var, yani red hat, novell ve akk olayından para kazanan büyük ÅŸirketleri baz aldığımızda. red hat sadece iÅŸletim sistemi satmıyor, diÄŸer akk ürünleri de var. yani red hat iÅŸ modeli nerdeyse tamamen akk modeliyle uyumlu. data ise revenue yani toplam geliri yansıtması bakımından cok güvenilir deÄŸil, yani orada akk den gelen “net gelir” kalemini koysak daha anlamlı olacaktı ama revenue/toplam gelirde fikir veriyor bana göre. bunun dışında ben ÅŸimdi bir iki araÅŸtırma bakıyorum, 2010 için öngörülen IT harcamalarının ne kadar azalacağı gibi, onu bulabilirsem, Erkan hocanın dediÄŸi tarzda daha güvenilir birÅŸeyler ortaya koyabilirim. ama hala daha gene fkir yönünden bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸeceÄŸini sanmıyorum, umarım yanılırım.

 5. erhan 'nin yorumu:

  geçen ay gartner tarafından yayınlanan bir araştırma (sadece tanıtım kısmını yazabiliyorum, lisanslı olduğundan)

  “The worldwide information provided in this report was collected throughout 2009 from 1,756 enterprises. Although many IT spending metrics declined in 2009 due to the economic recession, the outlook for 2010 is strong”..

  neyse bu konu başka bir yazıyı hak ediyor, daha ayrıntılı bakmak lazım.

 6. Tweets that mention başka teknolojiler / başka dünyalar » Blog Archive » Ekonomik krizin açık yazılımlara etkisi -- Topsy.com 'nin yorumu:

  […] This post was mentioned on Twitter by gezegen, Erkan Tekman. Erkan Tekman said: kriz özgür yazılıma yararllı oldu mu? evet, kesinlikle… Erhan Ekici aksini savunuyor http://2tu.us/1vvw , ama rakamları sorunlu galiba… […]

Yorum yap