Archive for July, 2006

Açık Standart Nedir? Niçin Tercih Edilmeli?

Sunday, July 16th, 2006

Günümüzde hızla büyüyen ve gelişen bilgi toplumu / bilgi teknolojileri beraberinde bir çok sorunu da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de birlikte çalışılabilirlik ve uyumluluk sorunu idi. Özellikle son yıllarda kamunun ve büyük şirketlerin gerek bilgi paylaşım süreçlerini, gerekse uyumluluk süreçlerini ön plana alması, buna gereken özeni göstermesi sonucu standartlar giderek önem kazandı. Artık kimse sadece kendisinin kullanabileceği sistemlerde çalışmayı istemiyor, ortaya çıkan bilginin, ürünün başka alanlarda da ek bir çaba gerektirmeden kullanılmasını istiyor. Kullandığı sistemlerde sadece bir firmaya bağlı olmak ve onun sınırları içinde kalmak istemiyor. Bu ve daha sayabileceğimiz bir çok nedenden ötürü açık standartlar oluşturuluyor, tercih ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Asya-Pasifik Kallkınma Bilgi Programı(UNDP-APDIP) “Açık Standartlar” isimli bir kitap yayınladı. “Açık Standart Nedir, Neden Önemlidir, Kamuya ve Sektöre Faydaları Nelerdir?” gibi bir çok soruya yanıt veren çalışma bilgi toplumunda standartlar konusunda bilgi edinmek isteyen herkes için çok güzel bir başlangıç kaynağı niteliğinde.

Kitaba bu adresden ulaşmak mümkün.

Açık Standardın temel prensipleri konusunda kitabın kendisinin de Bruce Perens”den alıntıladığı bir kısmı beraber okuyarak bitirelim :

Principles of Open Standards – Bruce Perens

Principles

Availability: Open standards are available for all to read and implement.

Maximize end-user choice: Open standards create a fair, competitive market for implementations of the standard. They do not lock the customer into a particular vendor or group.

No royalty: Open standards are free for all to implement, with no royalty or fee. Certification of compliance by the standards organization may involve a fee.

No discrimination: Open standards and the organizations that administer them do not favour one implementor over another for any reason other than the technical standards compliance of a vendor’s implementation. Certification organizations must provide a path for low- and zero-cost implementations to be validated, but may also provide enhanced certification services.

Extension or subset: Implementations of open standards may be extended, or offered in subset form. However, certification organizations may decline to certify subset implementations, and may place requirements upon extensions (see Predatory Practices).

Predatory practices: Open standards may employ license terms that protect against subversion of the standard by embrace-and-extend tactics. The licenses attached to the standard may require the publication of reference information for extensions, and a license for all others to create, distribute and sell software that is compatible with the extensions. An open standard may not otherwise prohibit extensions.